duminică, 21 ianuarie 2018

Cum este sufletul și ce presupune purificarea luiSfântul Ioan Damaschin ne spune:
”Sufletul este o substanţă vie, simplă, necorporală, prin natura sa, invizibilă ochilor trupeşti, nemuritoare, raţională, spirituală, fără de formă; se serveşte de un corp organic şi îi dă acestuia puterea de viaţă, de creştere, de simţire şi de naştere.
Nu are un spirit deosebit de el, ci spiritul său este partea cea mai curată a lui. Căci ceea ce este ochiul în trup, aceea este spiritul în suflet.”.

De asemenea, aflăm de la Sf. Ioan Damaschin că sufletul are trei părţi: raţiunea, iuţimea şi pofta.

Părintele Ilie Cleopa vorbește despre aceleași trei părți ale sufletului astfel:

Cine a fost Melhisedec, preot al Dumnezeului Celui Preaînalt
Deși Biblia nu ne oferă detalii despre Melhisedec, Părinții Bisericii au transmis din generație în generație povestea vieții acestui om deosebit, ”preot al Dumnezeului Celui Preaînalt”, ”fără mamă, fără tată, nici început zilelor având, nici sfârşit”, ”în veac închipuit ca Fiul lui Dumnezeu”.

Melhisedec (Melchisedec) a fost prințul, apoi împăratul cetății Salem (care exista pe locul Ierusalimului de astăzi), primul pustnic din istoria omenirii, înaintea Sfântului Prooroc Ilie și a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Melhisedec a dus o viață aspră de sihastru în muntele Tabor vreme de 7 ani.

Printr-o revelație divină, tânărul Melhisedec a înțeles absurditatea închinării la idoli, a mers împotriva voinței tatălui său păgân (rege al Salemului) și a crezut în Dumnezeul adevărat, Cel Care a creat cerul și pământul cu toate ale lor.

Sfântul Ioan Damaschin despre îngeri: Fiind creaturi, nu sunt creatori
Sfântul Ioan Damaschin:

Toți îngerii au fost zidiți prin Cuvânt și au fost desăvârșiți de Sfântul Duh prin sfințire, participând la luminare și la har în măsura vredniciei și rangului lor.

Îngerii sunt circumscriși, căci atunci când sunt în cer nu sunt pe pământ și când sunt trimiși de Dumnezeu pe pământ nu rămân și în cer.

Nu sunt limitați de pereți, de uși, de încuietori și de peceți, căci sunt nelimitați. Eu spun nelimitați.
Cu toate acestea ei nu apar așa cum sunt celor vrednici, carora Dumnzeu va voi ca ei să se arate, ci sub o formă oarecare, în așa fel încât să-i poata vedea aceia cărora li se arată.

Ei au din afară sfințenia ființei lor, de la Duhul. Au, prin harul dumnezeiesc, darul profeției. Nu au trebuință de căsătorie, căci nu sunt muritori. (...)

Îngerii nu au nevoie de limbă și de auz, ci transmit unii altora propriile lor gânduri și hotărâri fără să rostească cuvânt. (…)

Se deosebesc unii de alții prin luminare și prin rang. (…)

Îngerii sunt puternici și gata spre a îndeplini voința divină. (…)

vineri, 19 ianuarie 2018

Sufletul lui Iov s-a tulburat abia atunci când prietenii l-au vorbit de răuSfântul Ioan Gură de Aur sublinia, în una dintre predicile sale, că Iov a îndurat toate suferințele cu bărbăție, dar s-a tulburat atunci când prietenii i-au pus la îndoială sinceritatea și l-au vorbit de rău:

”Iov, omul de oțel, omul mai tare decât piatra, când și-a pierdut averile, când au venit peste el nenorociri cumplite, când a ajuns dintr-o dată fără de copii, când și-a văzut trupul izvor de viermi și pe femeia sa împotriva lui, le-a îndurat pe toate cu ușurință; dar când a văzut că prietenii săi îl ocărăsc, îl atacă, că au o părere proastă despre el, că spun că suferă aceste nenorociri pentru păcatele lui și că-i pedepsit pentru răutatea lui, atunci curajosul și marele bărbat s-a tulburat și i s-a răvășit sufletul.”

joi, 18 ianuarie 2018

Dumnezeu ”umple toate, este mai presus de toate și ține toate” (Sf. Ioan Damaschin)Sf. Ioan Damaschin despre Dumnezeu:

Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul, Unul-Născut, care este în sânurile Tatălui, acela L-a făcut cunoscut” (Ioan I, 18).
(Nimeni, nu numai dintre oameni, dar nici dintre puterile suprapământești, adică chiar dintre Heruvimi și Serafimi. )

Prin urmare, Dumnezeirea este inefabilă și incomprehensibilă, “căci nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și nici pe Fiul afară de Tatăl” (Matei XI, 27).

Sfântul Duh, însă, cunoaște cele ale lui Dumnezeu, în chipul în care duhul omului cunoaște cele ce sunt în el (I Corinteni II, 11). (…)

Dumnezeu s-a făcut apoi cunoscut, atât cât ne este cu putință să-l înțelegem, mai întâi prin lege și prin profeți, iar în urmă prin Fiul Lui, Unul-Născut, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. (…)

vineri, 30 noiembrie 2012

Pr. Dumitru Păduraru: De ce este atât de important Sfântul Andrei pentru noi, românii

Crestinortodox.ro
30 noiembrie – Pomenirea Sfântului Apostol Andrei – sărbătoare legală în România
Sfântul Andrei a propovăduit Evanghelia Mântuitorului în ţinutul Dobrogei de astăzi

Pr. Dumitru Păduraru
Sfântul Apostol Andrei a fost cel care a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos: “L-am aflat pe Mesia – care se tâlcuieşte: Hristos”. El, ucenicul Andrei, este cel care a dus pe fratele său Simon în faţa Domnului Hristos.
Din acest motiv noi numim pe Andrei “Cel Dintâi chemat”, adică a fost primul chemat la misiunea apostoliei şi primul dintre ucenici care a propovăduit învăţăturile Fiului lui Dumnezeu.
Ucenicul Andrei este şi ocrotitorul ţării noastre.

De ce este atât de important Sfântul Andrei pentru noi, românii?

duminică, 25 noiembrie 2012

Cel mai tare bodyguard este… Îngerul Păzitor! (Elldor.Info)


Unii oameni “cheltuiesc sume exorbitante pe agenţi de pază, dar uită că cei mai fideli şi puternici “bodyguarzi” sunt îngerii Domnului, pe care, din păcate, nu prea îi mai invocăm în rugăciunile noastre, deşi prin puterea lui Dumnezeu ei pot săvârşi înfricoşătoare minuni în viaţa noastră”, scrie arhim. Mihail Daniliuc într-un articol din “Ziarul Lumina”, prilejuit de sărbătorirea Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor Cereştilor netrupeşti Puteri (8/21 noiembrie).

“Potrivit tradiţiei noastre ortodoxe, fiecare dintre noi primim la naştere un înger păzitor. Asta nu înseamnă că putem aproxima numărul sfinţilor îngeri după numărul oamenilor, căci Domnul poate hărăzi unui înger să păzească nu doar o persoană, ci o cetate întreagă. (…)
Cereştile netrupeşti Puteri au primit poruncă de la Creatorul lor şi al nostru să nu se depărteze de la noi.
Prin păcate, prin ignoranţă, noi îi izgonim şi-i îndepărtăm.
Cum ar spune vorba străveche: îi dăm afară pe uşă şi ei ne intră pe fereastră.
Ce prietenie poate fi mai adevărată decât aceasta? Veritabilă dovadă de fidelitate şi statornicie!